Kijk op de homepagina voor de laatste uitruk!!!

   

 

Grote oefening bij C.H. Dekker Transport
Op maandag 16 maart 2009 stond er een grote oefening gepland in Ilpendam. De deelnemers aan deze oefening waren de brandweerlieden van Ilpendam en Broek in Waterland, de EHBO-verenigingen uit Broek in Waterland Marken en Ilpendam, de SIGMA, enkele ambulances en de OVD-B (officier van dienst van de brandweer). Het scenario was een brand bij CH Dekker Transport. Er was een auto illegaal aan het tanken op dit terrein. Bij het wegvluchten is de auto tegen een vrachtauto gebots en vervolgens over de kop geslagen om daarna op het dak tot stilstand te komen. Hierbij is er brandstof gaan lekken. Die brandstof is gaan ontbranden waardoor er aan de buitenkant van het pand een brand is ontstaan die was doorgeslagen naar binnen toe.

Binnen waren de feestneuzen van de plaatselijke carnavalsvereniging bezig met de 5-mei parade-kar. Door de doorslaande brand naar binnen raakten veel van hen onwel en sommigen zelfs gewond door het gereedschap waar ze mee bezig waren.

Brandweer Ilpendam was al eerste ter plaatse. De eigenaar van het transport bedrijf kwam al hoestend in shock naar ons toe om te vertellen wat er aan de hand was. Niet veel later verloor deze man het bewustzijn en later stopte ook zijn hartslag ermee. De bevelvoerder van blusploeg Ilpendam gaf 2 van zijn manschappen de opdracht zich over deze man te bekommeren. Dit liep uit op een reanimatie waarbij zijn na enkele minuten werden over genomen door de vrijwilligers

van Stichting 6 minuten waterland en de ambulance broeders. Vervolgens werden de manschappen van Ilpendam verdeeld over de brandbestreiding buiten en het redden van slachtoffers binnen in de industriehal. De inmiddels gearriveerde collega's van Broek in Waterland hielden zich bezig met de auto die op zijn kop lag en met de waterwinning voor de 7639. Vele slachtoffers kwamen uit het pand met lichte verwondingen. Deze werden allemaal door de EHBO-ers overgebracht naar de SIGMA-tent bij Autogarage Jan Wals. De zwaarder gewonde slachtoffers werden door de ambulance-broeders direct behandeld om vervolgens ook naar de SIGMA-tent afgevoerd te kunnen worden. Zo waren er slachtoffers die met slijptollen hun hand hadden bewerkt, slachtoffers die bekneld lagen onder zeecontainers, slachtoffers met ijzeren pennen in hun borst en vele kuchende slachtoffers met andere klachten.

Al met al een zr leerzame en dus geslaagde oefening. Wij van Brandweer Ilpendam willen daarom enkele mensen in het bijzonder bedanken....:

- Teun Terpstra voor alle voorbereidende en organisatorische handelingen
- De EHBO-instructeurs Reiny, Hette en Paul
- De ambulance-medewerkers en de vrijwilligers van de SIGMA en EHBO
- CH Dekker Transport
- www.hulpverleningsweb.nl (met in het speciaal Arjen Tushuizen)